img

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ




Informace ke zpracování osobních údajů

1. Společnost SK SLAVIA Orlová z. s., se sídlem Orlová, Na Stuchlíkovci 340, 735 14, IČ  14613972, zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
a. v rámci zasílání zpráv návštěvníky webu:

  • jméno, příjmení, titul
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo

2. Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně společností SK SLAVIA Orlová z.s., tedy správcem osobních údajů.

3. Vezměte na vědomí, že dle Nařízení máte právo:

  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy společnosti,
  • právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.