img


Orlovská volnočasová burza08.09.2022

První den v září uspořádalo město Orlová v DK propagační den sportovních a kulturních spolků. Kdo měl zájem o ukázku své činnosti a propagaci svých dosažených výsledků, mohl od 9:00 do 17:00 předvést veřejnosti výsledky své činnosti. Šachový oddíl po pěti letech opět ukázal orlovské veřejnosti své největší úspěchy. Zájem o šachy byl mezi mládeži překvapivě velký a mnoho prvňáčku slíbilo, že přijdou do klubovny se učit hrát šachy. Všichni obdivovali naše poháry a úspěchy na celorepublikové úrovni a šachy byly zařazeny mezi nejnavštěvovanější stánek.

Už se těšíme na nové talenty, kteří rozšíří naše řady.

 FOTOGALERIE